pozemky Pánov

Hodonín

Pozemky se nacházejí v odloučené části města Hodonín, severovýchodním směrem v části Pánov. Pozemky jsou přístupní po místní obslužné komunikaci, z části s nezpevněným povrchem. Větší část pozemků není nijak využívána. V severovýchodní části pozemku parc.č. 1451/10 je umístěno několik zahradních chatek a menších vedlejších staveb, které nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Stavby jsou pravděpodobně ve vlastnictví uživatelů. V okolí těsné blízkosti těchto staveb jsou ploty ohrazeny malé části pozemku s využitím jako zahrádky uživateli chatek. Podle platného územního plánu jsou pozemky zahrnuté do plochy změn, s určením pro bydlení "B1 - plochy bydlení v rodinných domech".