Ostrava - Výškovická

Areál se nachází v městském obvodu Ostrava-Zábřeh, v lokalitě zastavěné komerčními objekty a bytovými domy, podél ulice Výškovická, v kvalitní tržní lokalitě, v území komerčně obchodní zóny, v návaznosti na nákupní centrum AVION Shopping Park Ostrava, IKEA, Retail Park a Kaufland. Jedná se o ucelenou obchodní zónu s přístupy jak automobilovou dopravou z dálnice D1 a páteřní komunikace Rudná přímo přes obchodní zónu, dále ulicí Výškovickou nebo ulicí Nákupní, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou. Dopravní dostupnost je rovněž velmi dobrá z tramvajové městské dopravy, kdy ulicí Výškovickou je vedena tramvajová doprava s vysokou frekvencí spojů. Areál byl v posledních letech využit pro obchodní, skladové účely a řemeslnické provozy. Areál byl vybudován v 80-tých letech minulého století. Souhrná výměra celého areálu je 28.014m2. Pro budoucí využití tohoto areálu jsme vyhotovili tři studie. Všechny tři si můžete stáhnou dole.