Office Pinecreek

Pardubice - Mezi Mosty

Budova se nachází v Pardubicích v ulici Mezi Mosty při pravém břehu řeky Chrudimky. V těsném sousedství se nachází tzv. automatické mlýny ( Winternitzovi mlýny ). Objekt je umístěn v blízkosti centra Pardubic. Okolní zástavbu, kromě automatických mlýnů, tvoří převážně řadová uliční zástavba. Budova je obdélníkového půdorysu s plochou střechou, nepodsklepená o třech nadzemních podlažích bez výtahu. Jedná se o budovu o třech traktech, kdy ve středovém je situována chodba, ze které jsou přístupné kanceláře po obou stranách. Na každém podlaží je rovněž sociální zařízení.

Majitelem nemovitosti je společnost Pinecreek Invest, a.s., Bělohorská 688/165, 169 00 Praha 6, IČO: 053 78 427, která patří do struktury VELFERY, SE.