Lihovar Slovliker

Kunovice

Objekt lihovaru je bývalý areál společnosti SLOVLIKER ČR s.r.o. který je situován mimo zastavěnou část Kunovic, vedle hlavní komunikace po levé straně ve směru jízdy z centra města do Míkovic. V areálu jsou přípojky veškerých inženýrských sítí ( vyjma veřejné kanalizace ), vlastní trafostanice, zdrojem užitkové vody jsou tři studny na vlastních pozemcích. Areál obsahuje dostatečné místo pro parkování na zpevněných plochách. Provozním využitím byla velkokapacitní ( denní výroba 7500l lihu ) palírna alkoholu ze sladového ječmene včetně úpravy ( macerace ), lahvování a expedice. Provoz byl pozastaven z důvodu insolvence, vlastníkem byl celou dobu udržován v provozuschopném stavu.

Majitelem nemovitosti je společnost Mata invest, a.s., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČO: 116 56 034, která patří do struktury VELFERY, SE.