Technologický areál Dels

Brno - Židenice

Výrobně skladovací areál je situován v širším centru města Brna, v ulici Pod Sídlištěm, v místní části Židenice. Areál je z jižní strany ohraničen silnicí č. I/50 a rozsáhlou průmyslovou zónou, ze severní strany sídlištní zástavbou. Areál sestává ze dvou částí, výrobně skladovacího areálu a ze samostatně využitelných pozemků. Areál je tvořen ze čtyř samostatných souborů objektů. Objekty se většinou sestávají z menších částí, které byly převážně navázány na původní dříve vystavěné části. Objekt "A" tvoří především kancelářské plochy. Ostatní objekty "B, C, D a F" slouží jako výrobní a skladové objekty. Dále jsou součástí areálu drobné objekty ( vrátnice, dílny, ocelový sklad ). Areál je napojený na veškeré dostupné inženýrské sítě.

Majitelem nemovitosti je společnost Tap invest, a.s., Pod sídlištěm 293/1, 636 00 Brno - Židenice, IČO: 058 03 306, která patří do struktury VELFERY, SE.